Za nádherného a slunného počasí se 16 turistů (z toho 1 host) vydalo v neděli 5. června od motorestu Rohlenka do Šlapanic.

Na trase nás čekalo několik zastavení. Procházeli jsme Slavkovským bojištěm, na kterém byla v roce 2014 otevřena Stezka smíření. Tvoří ji křížová cesta s 15. zastaveními a několika naučnými tabulemi. Krásnou krajinou jsme došli ke Stromu přátelství, který byl zasazený ke  200. výročí bitvy u Slavkova v roce 2002. Na začátku Šlapanic u kravína je umístěný  mlékobar, bohužel nefungoval. Na hřbitově jsme navštívili hrob Libušky.Šafránkové, památník malíře Aloise Kalvody a památník napoleonských vojáků. Dalším zastavením  byla kašna Spirála života na náměstí a kousek dále socha žáby. Kamenná socha žáby sedící na leknínu slouží jako pítko. Byla vytvořena u příležitosti rekonstrukce nábřeží vodního toku Říčka v roce 2014. Autorem je známý sochař Michal Olšiak.

Prošli jsme také okolo rodného domku malíře Aloise Kalvody. Před odjezdem trolejbusu bylo poslední zastavení u staré radnice, která má bohatou historii. Její počátky bychom nalezli v 16. století, z původní stavby se však zachovalo jen sklepení, které sloužilo jako místní šatlava. Šlapanice patřily mezi města s možností uložení hrdelního trestu a zde v budově sídlil mimo jiné i soud. Na hraně budovy je vztyčená ruka se zlatým mečem.

Po 6 km jsme vycházku ukončili ve výborné cukrárně.Vycházku připravila, vedla a zapsala Irča Antoszewska.

M. Tejkalová

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT


.