Trasa na běžkách Kotvrdovice, Lipovec, Holštejn: Zajímavosti na trase vysílač Kojál, kostel Narození Panny Marie, Moselkůj kříž, Velká dohoda, Rasovna, zřícenina hradu Holštejn.

Kojál je kopec na Drahanské vrchovině s nadmořskou výškou 600,3 m n.m. Leží na rozhraní okresů Vyškov a Blansko. Zde byl v roce 1957-1958 postaven vysílač, konstrukci navrhl inženýr Josef Wanke. Po dokončení měřil 322 metrů a byl nejvyšší stavbou v Československu. V době invaze vojsk států Varšavské smlouvy se stal vysílač místem odporu, pokračovalo zde vysílání brněnského studia Československé televize. V osmdesátých letech vysílač prošel rekonstrukcí, původní byl demontován a těsně vedle v roce 1984 postaven nový o celkové výšce 340 metrů. Dříve se kopec nazýval Kujál (od slova kujati-foukati, hučeti), Kojál lze nazvat místem, kde naříká vítr. Tímto kopcem vedla strategická cesta z Brna do Prostějova a Olomouce. V roce 1465 vydal biskup Tas Černohorský z Boskovic listinu ohledně vybírání mýtného. Druhá verze názvu tohoto kopce je taková, že se zde prý zastavovali unavení poutníci, odpočívali a matky kojily své děti, proto jméno Kojál.

Kostel Narození Panny Marie byl pravděpodobně založen již při vzniku obce Lipovec. Kostel dvakrát vyhořel, nový byl postaven několik metrů od vyhořelého objektu. Základní kámen nového kostela byl položen roku 1828, z důvodu finančních obtíží rájeckého panství byly práce na devět let pozastaveny. Kostel byl vysvěcen 8.září 1843 na svátek Narození Panny Marie. Lipovecký kostel postihli dvě světové války, zvony byly zkonfiskovány. Sběrny zvoniny byly v Ostravě a Praze, odsud odvezeny po Labi do Hamburku, tavírny zvonů byla v Essenu. Zvony byly rozděleny do čtyř kategorií a označeny barevnými úředními čísly. Od roku 1947 jsou v Lipovci tři zvony, které jsou vzájemně propojení a krásně zvoní. V roce 1983 byla do kostela pořízena nová křížová cesta.

Moselkůj kříž stojí při staré cestě z Lipovce do Sloupu. Původní byl dřevěný, postavený roku 1874 tehdejším lipoveckým poštmistrem. Roku 1919 byl obnoven a nahrazen žulovým.

Lomy a jeskyně

Velká dohoda, vápenka a kamenolom leží v katastru Lipovec. Lokalita se nachází v trati Plánivy, kde se již od středověku těžil vápenec a také ve vápenicích pálilo vápno. V roce 1927 se dohodlo několik lipoveckých vápeníků a založilo Společnost kamenolomu, o rok později postavili šachtovou vápenku. Vzhledem k tomu, že v Lipovci vznikla ještě jedna menší společnost, která těžila a pálila vápno na katastru Holštejna, začalo se těmto společnostem říkat Velká a Malá dohoda.

Nová Rasovna leží v severní části CHKO Moravský kras. Je součástí největšího jeskynního systému v Česku –Amatérská jeskyně a zároveň propadání potoka Bílé vody. V podzemí se spojuje s tokem Sloupského potoka, tím vzniká ponorná říčka Punkva. Celková délka jeskyně Nová Rasovna je více jak 2 km chodeb.

Hrad Holštejn byl postaven na vápencovém ostrohu, ve kterém se nachází jeskyně Hladomorna, která byla ve středověku zazděna a sloužila jako vězení. Vlastní hrad má největší rozměry 85x52 metrů. Jednalo se o hrad s obvodovou zástavbou, ze kterého zbyl střep nároží, zbytek stavení vybavené výpadní brankou a drobné zbytky zdiva. Jihozápadně od objektu hradu je plošina, na které bylo menší přehradí, ze kterého vedl do hradu přes hluboký příkop padací most.

Jaroslav Sedlák