Jakoby poutník branou času prošel aneb moje toulky po nádherném historickém městečku Lomnice a jejím přilehlém okolí. Nemohl jsem vynechat kostel Navštívení Panny Marie, radnice, zámek, Lomnický buk, židovský hřbitov, židovská čtvrť s barokní synagogou, ale též zapomenutý středověký či raně novověký kamenný most pod městečkem na Besénku či barokní Jan Nepomucký nad městečkem.

Lomnický ždovský hřbitov byl založen na přelomu 17. a 18. století. Ze začátku 18. století ( 1716 ) pochází i nejstarší náhrobek. Většina náhrobků pochází z doby přelomu 18. a 19. století, takže jde skutečně o historicky velmi cenné místo s úžasným géniem loci a návštěvu tohoto hřbitova mohu lidem vnímajícím ducha dávných časů jen doporučit.

Hned vedle silnice na Černou Horu a žluté turistické trasy a moderního mostu najdete na Besénku tento prastarý kamenný most. Nenašel jsem nikde dobu jeho stáří, ale dle vzhledu tipuji opravdu středověk či raný novověk, vždyť Lomnice byla už, coby rodové sídlo mocných a vlivných pánů z Lomnice, ve středověku vzkvétajícím městem.

Zámek v Lomnici vznikl přestavbou rozsáhlého a skvěle opevněného středověkého hradu, rodového hradu mocných pánů erbu černého orlího křídla ve stříbrném poli, tedy pánů z Lomnice. Ti hrad po celou dobu rozšiřovali. Za ještě bohatších Žerotínů byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Sereniyové jej upravili barokně a jejich zásluhou právě ve městě vznikla celá řada nádherných barokních staveb. Přímo před zámkem roste mohutný krásný buk. Botanicky jde o buk červený.

Radnice v raně barokním stylu je naopak postavena poměrně prostě, coby jakýsi protipól kostela Navštívení Panny Marie. Morový sloup před ní stojí na bytelné základně, která má představovat skaliska.

Barokní kaple svatého Antonína Paduánského byla původně kaplí hřbitovní. Později byl hřbitov přestěhován a dnes je v jeho areálu dětské hřiště. Že by symbolika věčného koloběhu života a smrti?

Na Veselském chlumu mne nadchl nejen překrásný výhled, ale zejména staleté rulové zídky mezi loukami, pastvinami a poli, které jsou již naštěstí předmětem ochrany.

Užil jsem si historie i ducha dávných dob, což alespoň u mne vždy zklidní mysl i tok myšlenek.I když jsem zase nestihl zříceniny místní šibenice. Snad příště.

Jiří Pernica

Máte i vy krásné fotografie ze zajímavých míst? Zašlete nám je na blanensky@denik.cz. Rádi je zveřejníme.