První zmínka o této jeskyni, která se rozprostírá v Josefovském údolí mezi městy Adamov a Křtiny, je z roku 1663 a první vykopávky zde započaly v roce 1867. Nálezy jsou datovány od období paleolitu až do novověku.

Třetí kolo Velké ceny Blanenska: V kategorii dorostu začíná přiostřovat
Třetí kolo Velké ceny Blanenska: V kategorii dorostu začíná přiostřovat

V červnu v jeskyni proběhnou ještě dva víkendy, kdy budou moci návštěvníci zavítat na tajuplné místo, které bylo patrně využíváno jako jeskyní svatyně.

17. - 18. června 2023
24. - 25. června 2023

Zdroj: Youtube