Má cesta vedla po červené turistické trase ze Sloupu Pustým žlebem až k jeskyním vedle skal Černého komínu, kterým já říkám domeček, neboť ta skála vypadá, jako by měla okna, dveře a komín. Do jeskyní či k jeskyním Sloupsko - šošůvské jeskyně ( s volným přístupem ) Propástka, Kůlna, Sloupské Vintoky, Vavřinecké paleoponory, U Tří síní, Brumlerka, Pytlíková, U Žida, U Jezevce, Vinšulka a obrovská řada těch, jejichž jména mapy cz ani neznají. Nechyběla návštěva Hřebenáče a rokle Peklo.

Blansko hostilo soutěž vodících psů CESTA VE TMĚ.
Hledají s nevidomými cestu ve tmě. V soutěži vodicích psů rozhodovala sehranost

Zpátky po krátké spojce zelené a návrat po žluté turistické trase zpět. V Pustém žlebu už kvete nádherná a chráněná měsíčnice vytrvalá.

Jiří Pernica