Program je tvořen tak, aby oslovil všechny věkové kategorie. Začíná se odpoledne pásmem pro děti a končí taneční zábavou. V průběhu dne se představily se místní spolky – Taneční skupina BAMI a Ochotnické divadlo Svitávka. Vidět jste mohli muzikálovou show Městského divadla Brno, imitátora Zdeňka Bernetta nebo HULA HOOP SHOW Patrika Jandejska. Hlavními hosty letošního ročníku byla Marta Jandová s kapelou a Milan Peroutka se skupinou Perutě.

Letošní překvapení bylo ocenění některých našich občanů a spolků za jejich práci, kterou věnují Svitávce. Vedení městyse si této práce velmi váží a s radostí mohlo předat ocenění „Srdce Svitávky“. Ocenění přijali:

Michal Musil a David Petr - za reprezentaci Svitávky na Mistrovství Evropy v kolové, kde získali 2. místo,

MUDr. Pavel Loskot st. – zakladatel kolové ve Svitávce,

Pavel Krejcar – bývalý kronikář a historik Svitávky,

Mgr. Vlasta Hudská – dlouholetá paní učitelka MŠ Svitávka,

Leontina Koryčánková – dlouholetá vedoucí Chrámového pěveckého sboru ve Svitávce, učitelka ZUŠ Svitávka,

Jana Jurná - dlouholetá pracovnice úřadu městyse Svitávka na úseku matriky

a spolky: SK Moravan Svitávka, TJ Sokol Svitávka, RC Ferda Svitávka, Myslivecký spolek Svitávka, Hasiči městyse Svitávka a Ochotnické divadlo Svitávka.

Bez spolkového života by nebylo příjemné žití ve Svitávce, spolky se podílí na organizaci kulturních, sportovních i jiných akcí ve Svitávce. Na jarmarku se staraly o občerstvení návštěvníků.

Velké poděkování patří všem, kdo se podílel na organizaci této akce.

Miroslava Holasová