Jelikož je třeba takovou náročnou akci důkladně připravit, rozhodli se organizátoři z hasičského okrsku Šebetov uspořádat alespoň nácvik s těmito ručními  stříkačkami. Z okrsku Šebetov se akce v Úsobrně zúčastnilo i se svými historickými stroji celkem šest sborů. Jejich členové vytvořili 600 metrů dlouhé hadicové vedení a dopravovali vodu na tuto vzdálenost výhradně za pomoci lidské síly.

Z obce Světlá se zúčastnilo sedm hasičů se svou původní stříkačkou z roku 1887. Tato vahadlová stříkačka, obvykle tažená párem koní, byla zrenovována v roce 1987 a nyní je plně funkční. V roce 2019 nechal sbor vyrobit zbrusu nová loukoťová kola. SDH Světlá se s tímto historickým exemplářem účastní různých hasičských akcí a výročí, kde provádí ukázku zásahu v dobových uniformách a s příslušnými povely, stejně jako před více než sto lety.

Eduard Dokoupil

starosta SDH Světlá