Již potřetí vyrazili studenti ekonomických oborů Obchodní akademie a střední zdravotnické školy Blansko do anglicky mluvící země, aby tam absolvovali třítýdenní odbornou stáž. Předchozí dva výjezdy směřovaly do irského Dublinu, letošní skupina se zapojila do pracovního procesu v britském hlavním městě – Londýně.

Uchazeči o stáž museli prokázat dostatečnou úroveň cizího jazyka, schopnost využívat kancelářský software, orientaci v různých podnikových informačních systémech, ovládání podnikové ekonomiky, marketingu, managementu, logistiky, personální činnosti, finančního řízení a statistiky či ovládání účetnictví. Navíc byly brány v potaz i studijní výsledky, výše absence, spolehlivost, bezproblémovost, samostatnost, flexibilita a celková motivovanost uchazeče pro zapojení se do projektu. Ti nejlepší pak podstoupili několikahodinové on-line jazykové studium a testování a také povinnou přípravu zaměřenou na základy obchodní terminologie a na zásadní fakta o historii, geografii, ekonomice, kultuře a politice cílové země a o pravidlech společenského styku.

Stážisté vykonávali pomocné kancelářské činnosti v realitních agenturách, právnické firmě, charitativní organizaci a v administrativním oddělení jazykové školy. Seznámili se s běžnou dokumentací dané společnosti, třídili ji, pracovali s multimediálními programy, přepisovali texty, kopírovali potřebné materiály, doplňovali informace do databází, připravovali a zajišťovali podklady pro své kolegy, komunikovali s klienty, distribuovali poštu, věnovali se marketingu a internetové propagaci svých firem. To vše v cizím jazyce. A úspěšně, jak ukázaly kontroly praxe.

Ve volných chvílích, kterých bylo kvůli poměrně dlouhé pracovní době poskrovnu, prozkoumávali studenti centrum metropole hrdého Albionu a vychutnávali si všudypřítomnou předvánoční atmosféru nasycenou libozvučnými melodiemi, vůní pražených oříšků a opékaných vuřtů a pocitem svátečnosti a sounáležitosti.

Tři týdny utekly jak voda v Temži a byla tu závěrečná certifikace v ADC College London, která pro studenty celou praxi zajistila a po celou dobu jim poskytovala bezvadný servis.

Jsme přesvědčeni o tom, že tyto projekty mají pro studenty obrovský význam a že jsou pro ně po všech stránkách obohacující. Reakce a pocity, které s námi po návratu stážisté sdíleli, to potvrzují. Už nikdy nebudou stejní. Budou lepší. O tom, že třítýdenní zahraniční stáž se bude velmi dobře vyjímat v jejich strukturovaných životopisech, nemluvě.

JANA MATUŠKOVÁ, doprovodná osoba