Taneční obor Základní umělecké školy Strážnice vystoupil na plese ZŠ Školní. Letos si tanečnice pod vedením pana učitele Daniela Sýkory připravily dvě choreografie zaměřené na contemporary dance. 

Den matek v Hrubé Vrbce oslavili společným setkáním.
V Hrubé Vrbce oslavili Den matek. Špuntíci v rýmech děkovali i vyznávali lásku

V první choreografii Kříž se představili absolventi prvního stupně na stejnojmennou píseň od Davida Stypky. Společně s diváky, tak zavzpomínali na své blízké, kteří tu s námi už bohužel nejsou. V druhé choreografii Tělo vystoupily nejstarší žákyně tanečního oboru. Na píseň Ewy Farné poukázali na to, že není potřeba dělat rozdíly mezi lidmi. Každý člověk by se měl mít rád takový jaký je. 

Tanečnice a věříme, že i diváci, si vystoupení a zpestření plesu pořádně užili. 

Eva Frolková

Základní umělecká škola Strážnice