V současné době se otužilci v Ostrově u Macochy scházejí u rybníka v malých skupinkách třikrát do týdne. Aby bylo možné si v chladných vodách vůbec zaplavat je někdy nutné nejprve vysekat sekyrou díru do ledu. Už to bývá občas velmi náročné. Ostrovští otužilci také každoročně pořádají na druhý svátek vánoční Štěpánskou otužileckou koupačku. Ta poslední se kvůli nemoci COVID -19 konala v prosinci 2019. Akce se stala u občanů městyse velmi oblíbená. Při jejím pořádání zavítá na hráz rybníka vždy početné publikum diváků, kteří plavce v zimní studené vodě hlasitě povzbuzují ke skvělým výkonům.

 Podobnou akcí, avšak více navštěvovanou, bývá otužilecké plavání v nedalekém šošůvském lomu. Každý rok, pokud to situace dovolí, sem první březnovou neděli zavítá velké množství otužilců nejen z Blanenska, ale také z Brna nebo Prostějovska. Mezi pravidelné hosty tohoto koupání patří i filmový a seriálový herec, držitel Českého lva Pavel Nový nebo přemožitelé kanálu La Manche Dana Zbořilová či sólista státní opery v Praze a držitel ceny Thálie Richard Haan.

 Obě tyto otužilecké koupačky bývají velice oblíbené a návštěvníky i plavci vyhledávané. Jejich konání je pokaždé doprovázeno skvělou náladou, protože vše někdy připomíná spíše karneval než koupání. Otužilci se mnohdy pro pobavení publika převlékají do různých kostýmů. Nedílnou součástí se také stal plovoucí bar.  Doufejme, že se situace s nemocí Covid – 19 bude vyvíjet k lepšímu a mnozí z nás některou z těchto akcí navštíví ať už jako plavci ve vodě nebo přihlížející a povzbuzující diváci na břehu.

Pavel Kuchař