"Starý hrad" je historicky velmi nepřesné označení původního Nového hradu zničeného vojskem Matyáše Korvína. Do historie hradu zasáhli zejména páni z Boskovic, kteří jej získali od Jošta Lucemburského a Lichtenštejnové. Ti jej zdědili po posledním mužském potomkovi předchozího rodu, a samozřejmě dobyvatelé, zejména Matyáš Korvín, který po dlouhém obléhání hrad, tehdy držený králem Jiřím z Poděbrad, dobyl a došlo ke zničení původního hradu na místě dnešního takzvaného Starého hradu.

V roce 1493 páni z Boskovic obnovili Nový hrad zřejmě na místě původního předsunutého opevnění, někde se píše, že paradoxně na místě obléhacího opevnění vojsk Matyáše Korvína.Hrad dobyli ještě v roce 1645 Švédové údajně takřka bez boje, buď díky nepozornosti hradní posádky (dvě verze hovoří o její opilosti či o zaujetí ve hru v kostky), či díky údajné zradě Vavřince Vokouna z Olomučan (opět dvě verze, každopádně měl být za to svými spoluobčany vhozen do propasti v jeskyni Vokounka). 

V půlce srpna se v  Hodoníně u Kunštátu uskutečnilo tradiční pietní shromáždění k uctění památky obětí romského holokaustu.
V Kunštátu u Hodonína důstojně uctili památku romských obětí holokaustu

Uprostřed hradu na své poddané milostivě shlíží král římský, markrabě moravský a braniborský, Jošt Lucemburský. Kromě příkopů a hromad někdejšího zdiva se ze "Starého hradu" zachovaly jen skromné zbytky zdí. Příkop, spíše skalní průrva, nového Nového hradu je však impozantní.

Věnujete zvýšenou pozornost fotografii areálu budovy Adastu. Zajímavý je roh žluto - bílé budovy mezi budovami linky. V ní jsem konečně v areálu někdejšího Adastu identifikoval, věřte či nevěřte, původní lichtenštejnský adamovský zámek z počátku 19. století. Ano, i takové jsou někdy osudy šlechtických sídel.

Doporučuji jít ma místo dopoledne. Je tam méně lidí i příjemný chládek.

Jiří Pernica