Spolek pro aktivní ochranu přírody Moravského krasu OKRAS z.s. opět zasahoval proti nežádoucím rostlinám. Dne 16. července 2022 se pod vedením spolku Okras a za spolupráce Správy CHKO Moravský kras, Stráže přírody Moravského krasu a dobrovolníků z řad veřejnosti konalo tradiční Netýkavkobraní. Jedná se o ruční vytrhávání invazního druhu jednoleté rostliny netýkavky žláznaté, která se šíří pomocí semen zejména podél vodních toků a na pasekách. Zúčastnilo se ho tentokráte 10 dospělých a 4 děti.

V průběhu celého dne bylo prozkoumáno několik úseků v nivě Punkvy, Sloupského potoka ve Sloupu a bezejmenného potoka od Němčic po soutok s Němčickým potokem. Zatímco na území NPR Vývěry Punkvy u Jakubova jezera a tamního pstruhařství bylo nalezeno a vytrháno letos už jen 37 kusů netýkavek, ve Sloupu u Hřebenáče a v obci to bylo přes 700. Na potoku pod Němčicemi součet vytrhaných kusů překonal 11 000. Přesto i zde stavy v letech klesají, a tak se činnost v budoucnu bude moci soustředit například i na nivu Běličky nad Holštejnem, kde se tento invazní druh rostliny také nachází ve velkých počtech a zabírá místo původní vegetaci.

Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let budeme letos pořádat ještě druhé kontrolní klání, a to pravděpodobně v sobotu 27. srpna, případně i později, podle vývoje počasí a stavu porostů netýkavky, která dokáže z čekajících semínek vyklíčit i v druhé vlně. Zda k tomu bude opět potřeba pomoc z řad veřejnosti, se zájemci mohou dozvědět později na facebooku spolku Okras. Vzhledem k letošnímu příznivému počasí a vytrvalým pomocníkům se práce protáhla až do podvečerních hodin, ale zpříjemnily ji např. bohatě plodící maliny i dobrá nálada.

Spolek Okras a Správa CHKO Moravský kras tímto velice děkují všem zúčastněným, kteří se neostýchali a i přes trnité keře, kopřivy a nelehký terén zvládli netýkavku opět výtečně pokořit.

Závěrem bychom vás rádi pozvali na další akci. Vzhledem k nepřízni počasí se o víkendu 30. a 31. 7. nepodařilo dokončit pokosení holštejnských luk a tak je také na sobotu 27. 8. vyhlášeno jejich dokosení a pomoc veřejnosti tam bude také zapotřebí. Podrobnější informace jsou k nalezení na facebooku spolku Okras, nebo v tomto odkazu https://mcusercontent.com/6a96afdf3fa7b866827e732e9/files/1dcca742-3b28-98e1-a394-9ce9f1d7b1ed/2022_08_27_Hol%C5%A1tejn_n%C3%A1hradn%C3%AD_kosen%C3%AD_pozv%C3%A1nka.pdf

Zdeněk Musil