Jak si představujete velikonoční ostrov? Jak se na něm žije? Najdeme na něm jen velikonoční kraslice? Nebo se nám tam mihnou i nějaká zvířátka? O tom všem začaly přemýšlet naše děti. Projektu se zúčastnily všechny děti od 1. do 5. třídy. Pracovaly na něm v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činnostech. Děti upustily uzdu své fantazie a vniklo tak překrásné výtvarné dílo, které bude zdobit naši školu.

Výtvorů do soutěže přišlo opravdu hodně, bylo těžké vybrat ty nejlepší, protože všechny byly nádherné a unikátní. Proto během dubna se vybralo 10 nejlepších výtvorů, ze kterých se na internetových stránkách hlasovalo o ten nejlepší.

Z výhry jsme měli všichni neuvěřitelnou radost. Vyhráli jsme hlavní cenu složenou z oblíbených výtvarných potřeb značky PRIMO, které děti využijí pro své další výtvarnické práce.

Všem dětem patří velké poděkování za jejich neuvěřitelnou práci na tomto projektu.