Odpolední program byl zahájen položením věnce k pomníku T. G. Masaryka za shromáždění všech účinkujících, domácích i přespolních. Pěvecký sbor Píseň zazpíval státní hymnu.

Samotný sportovní a kulturní program probíhal na hřišti Na Kopci. Za zvuků sokolského pochodu nastoupili na plochu hřiště praporečníci, krojovaní sokolové, hosté v lidovém kroji a všichni účinkující. Sestra starostka Kateřina Klimešová přivítala přítomné a v krátkém projevu připomněla historii vzniku naší jednoty.

Program zahájily Tetiny a starší děti z Lipky. Cvičenci z Blanska, Telnice, Hodonína, Lulče, Rousínova, Křenovic a Vážan nad Litavou zacvičili skladbu s názvem "Muži zase spolu". Ženský pěvecký sbor Píseň obohatil program svým vystoupením, ve kterém zazněly sokolské, lidové a populární písně. Skladbu s názvem "Zatanči" předvedly ženy ze Sokola Svitávka a ze Sokola Benešov. Zatancovaly také jedovnické děti ze souboru Lipka. Na závěr vystoupili muži a ženy z Jedovnic, Řícmanic, Boskovic, Tišnova a Újezdu u Brna se skladbou "Spějme dál“.  Celkem v programu vystoupilo 120 účinkujících.

 Výbor Sokola Jedovnice děkuje všem, kteří se podíleli na této zdařilé akci.