Vyučující žákům připravili zajímavé dílny, které se týkaly například základní vojenské služby, cestování v dobách minulých, exilu a emigrace, vzdělávání, STB a dalších témat.

Velký úspěch měl i Václav Havel, který žákům pokynul z galerie.

PAVEL DOČEKAL