Akci organizovalo Moravské kartografické centrum (MKC) ve spolupráci s Geografickým ústavem Masarykovy univerzity Brno, Ústavem hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Mendlovy univerzity Brno, Katedry vojenské geografie a meteorologie Univerzity obrany Brno, Geografickým ústavem Univerzity Palackého Olomouc, Katedry geodezie a důlního měřictví VŠB-TU Ostrava a Zeměměřickým úřadem Praha.

Akce je připravována pro žáky základních a středních škol. V letošním roce bylo připraveno 14 stanovišť v budově MKC a přilehlém areálu zámeckého parku, důlní měření se uskutečnilo ve starých pivovarských sklepích. Na jednotlivých stanovištích plnili žáci jednoduché úkoly z oblasti kartografie, geodezie a letos i z oblasti meteorologie (práce se slepou mapou, geodetická měření v terénu, GPS atd.). 414 žáků z 10 škol bylo rozděleno do 89 skupin ve třech věkových kategoriích.

Součásti pracovních listů, byla křížovka z geografických a kartografických pojmů. Tajenkou jsme si připomněli zakladatele Kartograficko geodetických dnů a prvního kurátora MKC Ing. Petra Fencla. Za svou práci byli žáci hodnoceni známkou a těch 81 nejlepších bylo odměněno malým dárkem a každý žák si odnesl button, který mu bude připomínat krásné chvíle mezi kartografy, geodety a meteorology.

Věříme, že bylo dosaženo hlavního cíle a děti si kromě buttonu odnesly i nějaké vědomosti a informace z výše uvedených oborů a snad i někde byl zatnut příslovečný drápek a tato akce bude podmětem pro větší zájem v daných oborech.

Co závěrem? Určitě velké poděkování všem institucím a jejich pracovníkům, kteří se podíleli na pátých KGD, dík patří i všem těm nejmenovaným, kteří se starali o hladký průběh akce a nemenší poděkování patří i všem pedagogickým pracovníkům, kteří připravili děti na tuto akci.

MILAN VYKYDAL