Centrem města v neděli 12. září  v deset hodin dopoledne prošel skautský průvod, který připomněl oslavy 100 let od založení skautingu v Blansku. Průvod šel od farního dvora kostela svatého Martina, dále po ulici Komenského přes okružní křižovatku a po ulici Rožmitálova až na náměstí Republiky na Poduklí.

Průvod se zastavil až na Náměstí Republiky, kde došlo k slavnostnímu nástupu všech skautů a vystoupení představitelů blanenského skautingu. Zakončení slavnostního shromáždění bylo vztyčení vlajky.

Slavnostnímu průvodu předcházela skautská mše v kostele svatého Martina s posvěcením nového praporu střediska.