Skaut Boris Láník provázel přítomné důstojným programem. Nejprve vystoupila senátorka Jaromíra Vítková, která ve svém proslovu citovala slova Tomáše kardinála Špidlíka ve spojitosti s 30. výročím svobody. Dále vystoupil Ladislav Oujeský se vzpomínkou na politické vězně, kteří žili či se narodili v Boskovicích. Zazněla česká hymna, kterou si společně zazpívali všichni přítomní. V kulturním programu zazněly písně od Michala Knödla a Ivany Voříškové.

Sametová revoluce v  ZŠ Sloup
Školáci ve Sloupu zažili sametovou revoluci

K památníku symbolicky položili květiny senátorka Jaromíra Vítková, členové Orla jednoty Boskovice a Junáka střediska Boskovice a lidé postupně pokládali svíčky za všechny oběti totalitních režimů. Letos k 30. výročí svobody byl zorganizován průvod všech od památníku přes náměstí TGM a ulici 17. listopadu k pietnímu místu, kde byly vysazeny památné lípy k 100. výročí založení Orla jednoty Boskovice a ke svatořečení Sv. Anežky České. Akce byla ukončena proslovem duchovního, kaplanem Miroslavem Parajkou.

BARBORA PALÁNOVÁ