Osobám, pro které je akce pořádána je přizpůsoben čas, zvolený hudební doprovod i nabízené občerstvení. Přesto pořadatelé apelují na to, že rádi uvítají každého - muže, ženy, mladé, staré i děti. Čím více návštěvníků se na akci sejde, tím více zábavy si užijeme a připravíme tak těm, kteří bývají často opomíjení, ale díky kterým tu jsme, krásně strávené odpoledne a večer.

Den otevřených dveří byl uspořádán za účelem osvěty a propagace zemědělství v naší republice.
Slunce, seno a živočišná výroba. Lidé nahlédli do kravína ve Vanovicích

Tuto akci si každoročně olešničtí senioři velice chválí a vždy prosí o další takovou možnost se společně setkat, zatančit si, zazpívat si, povykládat si a dát si pár piv či sklenku dobrého vína. Rozhodně nejde o akci masovou, kde by se sešly stovky lidí, jako je tomu u běžných tanečních zábav, kam se sjíždí velká část okresu. Připravujeme komornější akci, která však má pro všechny zúčastněné své nezapomenutelné kouzlo. Proto jsme tu znovu s pozvánkou na letošní Večer s muzikou (nejen) pro dříve narozené. Můžete se těšit na příjemný podvečer až večer se živou kapelou.

Záleží na vás, jestli chcete jen posedět a zaposlouchat se do hudby, nebo si i zatančit na bohatý repertoár skupiny Kornet. Připraveno pro vás bude také občerstvení, takže nemusíte odbíhat na večeři domů. Začínáme v sobotu 13. 8. 2022 v 16:00 za hasičskou zbrojnicí v Olešnici na Moravě. Vstupné 50,- Kč.

Tereza Korčáková

Koncem školního roku se třída čtvrťáků z Rájce - Jestřebí zúčastnila výtvarné soutěže, kterou pořádala organizace ADRA.
Děti z Rájce - Jestřebí vytvořily vítězný komiks. Je o ukrajinské holce Olze