Celý druhý říjnový týden se nese ve výročním duchu – prohlížíme si výstavu fotografií mapujících uplynulých dvacet let, diskutujeme nad kronikami domova, zveme hosty z Domova Olga a nakonec celý týden završíme 14. října od 14:15 hodin společnou oslavou. Pro hosty, naše uživatele, jejich rodiny, ale zejména pro zaměstnance a zaměstnankyně – ty současné i ty bývalé – je připraven příjemný program v podání blanenských umělců Víta Šujana a Romana Veverky s jejich uskupením Blue Cimbal & Deep Guitar.

„Prostředí našeho domova je, troufám si říct, výjimečné. Tím, že budova byla navržena přímo pro účely pobytové služby, navíc s velkolepým atriem, je domov velmi příjemné, ale i praktické místo pro život seniorů. Navíc za poskytovanou péči, ať už sociální, pečovatelskou, zdravotnickou či v oblasti stravování, pravidelně náš domov získává vysoké hodnocení v řadě odborných certifikací, čehož si velmi vážíme“, uvádí ředitel SENIOR centra Blansko Jiří Charvát. „Oslavy výročí jsou zejména poděkováním našim zaměstnankyním a zaměstnancům za nesmírně náročnou práci. Pro každého z nich máme připravený památeční dárek a během oslav budeme, doufám, společně rekapitulovat, ale třeba i přemýšlet o směru, kterým se náš domov chce i nadále vydávat,“ dodává ředitel.

SENIOR centrum Blansko od svého vzniku prošlo jistým vývojem. Nejdříve byli do domova přijímáni pouze senioři, kteří byli naprosto soběstační. S přijetím zákona o sociálních službách v roce 2006 došlo k jasnému vydefinování cílové skupiny pobytových služeb. „Nyní je domov určen seniorům, kteří z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti nejsou schopni žít ve svém přirozeném domácím prostředí a potřebují 24 hodinovou komplexní péči v pobytovém zařízení“, upřesňuje Martina Hynková, vedoucí úseku sociální péče. „Naše zařízení je navíc jedním ze dvou kontaktních míst České alzheimerovské společnosti, o.p.s. v Jihomoravském kraji. Nabízíme bezplatné poradenství lidem, kteří v domácím prostředí pečují o své blízké s onemocněním demence, což považuji za velmi důležité. V poradenství a osvětě chceme pokračovat i v dalších letech“, dodává Hynková.