A stejně jako odborníci, kteří v dané lokalitě stále objevují další a další jeskynní prostory, objevili i sedmáci spoustu zajímavostí souvisejících s prostředím krasové oblasti, a to přes jinou optiku, než je na školních výletech běžné – přes pomyslné matematické kukátko.

Jejich pěší cesta k propasti Macocha vedla kolem větrného mlýna v Ostrově u Macochy, kde si ověřili svoje znalosti geometrie (geometrické obrazce i tělesa). Na nejnavštěvovanějším místě Moravského krasu, u propasti Macocha, si zdokonalili svoje schopnosti odhadovat vzdálenosti a pracovat s mapou a jejím měřítkem tak, aby vždy bezpečně našli cestu k cíli – k tomu využili svoje znalosti zákonitostí počítání se zlomky.

Černý bez blahodárně působí na lidské zdraví. Navíc skvěle chutná.
Prý ochrání dům před hromy, blesky, ohněm a dobytčím morem. Zkuste bezovou šťávu

Také jízda lanovkou poskytla několik podnětů k využití matematických znalostí – před nástupem si vypočítali, jak dlouho bude jízda trvat, odhadli sklon této visuté jednolanové dráhy a přepočítali si cenu jízdného pro svoji skupinu.

U vývěru podzemní řeky Punkvy si řešitelé spočítali, zda by jeřáb s danou nosností jejich skupinku mohl jednorázově naložit na loďku nebo si porovnali teplotu vody v řece s místy, kde plavou rádi oni. Další konkrétní praktické příklady autorka scénáře M-exkurze zaměřila také na život netopýrů žijících v jeskyních, ale i na život badatelů a archeologů, kteří se zasloužili o zpřístupnění jeskynních systémů. A ve scénáři volně dostupném všem pedagogům i veřejnosti připravila úlohy i pro 6., 8. a 9. ročník – o chatě Macocha, žlebech, punkevním pstruhovi. Matematická křížovka luštitelům prozradí, které místo je srdcem Moravského krasu.

Co žáky zaujalo? Učit se venku je zábavné. Pochopili podstatu práce s procenty, jejichž výuka je čeká až v příštím roce. Z matematického kvízu se dozvěděli název rostliny, která roste na severní stěně propasti jako na jediném místě v České republice. A samozřejmě krápníky i polodrahokamy na prodej v prodejně se suvenýry.

Za svoje tříhodinové snažení intelektuální i fyzické dostali na závěr stolní hru rozvíjející logické myšlení k využití ve výuce nebo pro relaxaci o přestávce.

Kam vyrazíme na příští M-exkurze v okrese Blansko? Za řemeslem do Olešnice, Senetářova nebo k Mydlidědkovi? Do mlékárny Otinoves? Do jeskyně Blanických rytířů u Kunštátu? Na zámek do Blanska, Lysic, Kunštátu, Rájce, Boskovic nebo Velkých Opatovic? Na naučnou včelí stezku? Nebo se vrátíme do Domu přírody v Punkevním žlebu a některé ze zpřístupněných jeskyní? To navrhnou žáci i pedagogové během příštího školního roku na M-aktivitách organizovaných v rámci projektu organizací JCMM.

 

Monika Školová

JCMM, z. s. p. o.