Sčítání labutí velkých na Blanensku se uskutečnilo první červnový týden Celkem bylo zkontrolováno šestačtyřicet lokalit. Podařilo se najít pět párů labutí velkých z toho z toho tři měly mláďata. Sčítání organizuje Jihomoravská pobočka České společenosti ornitologické, opakuje se vždy po několika letech. Šestačtyčřicet lokalit vybral okresní koordinátor sčítání spolu s dalšími členy. Jednotlivé lokality pak členové ve stanoveném termínu sčítání, tedy mezi prvním a šestým červnem zkontrovali.  Je zajímavé, že labutě jsem našel jen na lokalitách, které jsem navrhnul. Celkem se  povedlo zjistit pět  párů a jednoho nespárovaného ptáka. Zatím není předpoklad, že by na blanensku došlo k nějakému významnému poklesu či nárůstu oproti předchozím sčítáním, podrobné výsledky se zatím zpracovávají.

Monitoroval jsem například sudické labutě, už od jejich návratu ze zimoviště. Tento pár zde neúspěšně hnízdil i v loňském roce. Podařilo se nám samce okroužkovat a následně zjistit, že se pohyboval v okolí Tovačova. Letos na jaře se vrátil i se samicí , měli snůšku sedm vajec. Velkým překvapením i zklamáním pro mě  bylo, když jsem po čtvrteční kontrole, kdy samice ještě seděla našel hnízdo v sobotu opuštěné a vejce rozházené. Co mohlo nastat netuším, následující týden ptáci lokalitu opustili. Na druhou stranu se mě podařil nalézt pár, který v loňském roce úspěšně hnízdil na rybníku u Skalice,l etos má v nové lokalitě 7 mladých (místo raději neprozradím). V loňském roce docházelo k přikrmování mláďat pečivem, což zřejmě zapříčinilo úhyn jednoho .

Matyáš Dyčko