Program letošních hodů začal ve čtvrtek hodovým občerstvení u hasičské zbrojnice. Páteční veselí patřilo v areálu kulturního domu taneční zábavě se skupinou SMARAGD. V sobotu se pak u hasičské zbrojnice konal makrelový večer. K tanci a poslechu zahrála kapela STYL Petrovice. V neděli dopoledne byla v kostele svaté Maří Magdaleny sloužena mše svatá. Program hodů byl zakončen během nedělního odpoledne vystoupením mažoretek ZUZANEK a také dechového souboru Bivojanka před hasičskou zbrojnicí.

Náměstí městyse zaplnily ve dnech hodů pouťové atrakce a v neděli také stánky, kde bylo možné zakoupit například různé sladkosti, které po dlouhá léta k hodů nebo poutím neodmyslitelně patří. Díky krásnému slunečnému počasí a vysokým letním teplotám se letošní hody v Ostrově u Macochy vydařily.

Pavel Kuchař