Za malebnými výhledy, rázovitou lidovou architekturou i za množstvím tras pro pěší a cykloturistiku láká návštěvníky údolí Svratky s Vírskou přehradou. Každý výhled si sice výletníci musí poctivě odšlapat, ale pohled do jarem vybarvené krajiny bude stát za to.