Celkový výsledek Tříkrálové sbírky v Charitě Blansko k 25. lednu činí 3 328 825 korun. Z toho jste na charitní práci darovali 3 217 057 korun přímo do tříkrálových kasiček a aktuálně 111 768 korun online. Protože online koleda běží dál, může se tato částka ještě zvýšit.

Tříkrálová sbírka pomáhá potřebným z regionu.
Tříkrálová sbírka Charity Blansko pomůže nejen seniorům při energetické krizi

Tříkrálová sbírka nám umožňuje pomáhat přímo v našem regionu. V tomto roce bychom se chtěli ještě více zaměřit na individuální pomoc lidem v těžké finanční situaci například z důvodu energetické krize, zdražování potravin a dalším lidem, kteří naši pomoc akutně potřebují.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky dlouhodobě podporujeme práci Mobilního hospice sv. Martina, seniory, zdravotně postižené lidi i rodiny s dětmi v nouzi. Část výtěžku věnujeme na podporu Charitní záchranné sítě, díky které můžeme okamžitě pomáhat lidem, pro které není zrovna dostupná žádná jiná pomoc a na rozvoj práce s dobrovolníky.

Tříkrálová sbírka pomáhá potřebným z regionu.
Tříkrálová sbírka Charity Blansko pomůže nejen seniorům při energetické krizi

Děkujeme dárcům za štědrost, tříkrálovým asistentům v obcích, farnostem, obcím, městům a všem lidem, kteří se na sbírce a na doprovodných tříkrálových akcích jakkoliv podíleli.

Děkujeme všem králům, kteří nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic. Velmi si toho vážíme.

Děkujeme za vaši důvěru a podporu!

Pavel Kolmačka
ředitel Charity Blansko

Výsledky za jednotlivé obce najdete na našich internetových stránkách:https://blansko.charita.cz/co-delame/nase-sbirky/trikralova-sbirka-blansko/trikralova-sbirka-v-charite-blansko-2023/

Pro srovnání výsledky z předchozích ročníků najdete zde: https://blansko.charita.cz/trikralovasbirka2023/