Leitmotivem, styčným bodem spolupráce rakouského filmaře Josefa Daberniga a vizuálních umělců Zbyňka Baladrána a Tomáše Svobody, je téma projekce a projekčních ploch v doslovném i symbolickém slova smyslu.

Krkatá bába je přírodní památka jižně od obce Lubě.
Pověsti z Moravského krasu. Skála Krkanka dostala název podle děsivé události

Ve svých dílech se vztahují k regionu Blanenska. K vidění je například video "z A do B" posledního zmíněného vizuálního umělce a pedagoga AVU, který pracuje s motivem cesty vlakem mezi Adamovem a Blanskem ve vztahu k symbolickým otázkám životní pouti, osobního růstu, ale také možnosti návratů a bloudění na místech, o kterých si myslíme, že už nás nemají čím překvapit. Video vzniklo v době, kdy je tato trať mimo provoz, můžeme tak alespoň zavzpomínat, jaké to je přijíždět do Blanska vlakem a těšit se na další cesty.

Do prostoru bývalé pracovny v prostorách galerie byl pozván Marian Palla, výrazný představitel českého výtvarného umění, především brněnské scény. Na výstavě “Smrad škvařeného fousu” se setkáme s pojmem konceptuální keramika, ke kterému kurátorka Jana Písaříková jednoduše dodává - keramici zapomeňte na to, co víte o keramice, konceptuální umělci, zapomeňte na to, co víte o konceptualismu! Sám autor si hned vzal úvodní slovo a upoutal všechny diváky strhujícím povídáním. Palla je totiž také známý jako spisovatel a součástí doprovodného programu bude básnické čtení z jeho stejnojmenné nové sbírky veršů, které se uskuteční 8.6. 2022.

Jakubovo jezero, Punkevní údolí, Moravský kras
Pověsti z Moravského krasu. Kdysi voda z Jakubova jezera poháněla stroje

Samotná prezentace v Galerii pracovna je pojatá jako tradiční výstava keramiky, a v tomto ohledu bude v jejím rámci možné vystavené objekty zakoupit.

Výstavy Josef Dabernig, Tomáš Svoboda, Zbyněk Baladrán: SCREENOPOLIS a Marian Palla: SMRAD ŠKVAŘENÉHO FOUSU potrvají až do 26. 6. 2022.

Galerie města Blanska