Startovali z Ostrova u Macochy, cílem prvního dne byl Bělecký mlýn nedaleko Ptení. Putovali kolem přírodního areálu Velká dohoda, údolím Bílé vody-přírodní rezervace, ležící na katastrálním území obcí Holštejn a Lipovec, geomorfologicky patří Drahanské vrchovině. Chráněno je ponorné krasové údolí potoka s krasovými jevy. Nachází se zde mnoho jeskyní, nedaleko na skále byl v roce 1268 vybudován hrad Holštejn. Jeskyně hladomorna byla propojena podzemní chodbou a byla využívána jako vězení. Dále jsme pokračovali přes Baldovec, Nivu, cyklostezkou Krakov-Morava-Vídeň, Repechy, vojenským újezdem Březina, Stínavu, Ptenský dvorek na ubytování Bělecký mlýn-bývalý vodní mlýn, rodiště malíře Oldřich Lasáka, nachází se v údolí říčky Romže. Vznikl v 16.století, roku 1928 vyhořel a byl přestavěn ve výletní centrum, v okolí je významná rekreační lokalita.

Druhý den jsme se vydali do Hluchova, zde se nalézá nevelká renesanční tvrz Šarovců ze Šarova, v 18.století byla přestavěna na barokní zámek, od roku 1872 jej vlastnil cukrovar. Naše další kroky vedli přes přírodní památku Brus-vyskytují se zde typická společenství teplomilné vegetace se zastoupením těchto druhů: česnec ořešec, ostřice chabá, ostřice časná, kořínek vonný černohlávek velkokvětý. Z chráněných druhů zvonek klubkový, modřenec chocholatý. Pokračovali dál k zámku v obci Čechy po Kosířem-první zmínka pochází ze 14.století, je spojen s portugalským rodem Silva Tarouca, jejich častým hostem byl malíř Josef Mánes. Zde se také nachází muzeum filmů Zdeňka a Jana Svěrákových. Nedaleko odsud se nachází kopec Velký Kosíř, s nadmořskou výškou 442, přezdívaný Hanácké Mont Blanc. Zde stojí dřevená rozhledna, na kterou jsme samozřejmě vystoupali. Z rozhledny jsou krásné vyhlídky na Drahanskou vrchovinu, oblast Hané nebo Nízký Jeseník. Dále jsme pokračovali Mánesovou stezkou k památníku letců nedaleko Slatinic. Pomník připomíná leteckou tragedii, při které 10.listopadu 1998 zahynuli piloti patřící k 331.letce bitevních vrtulníků v Přerově. Vrtulník havaroval za špatného počasí při cestě z leteckého dne v severoirském Belfastu. Další naší zastávkou byly Lázně Slatinice-lázně s dlouholetou tradicí, sahající až do 16.století. Využívány jsou zde sirné prameny a to zejména k léčbě pohybového aparátu, ale i nervových nebo kožních onemocnění. Nachází se několik pramenů, sv.Jiřího, Jana Adama z Lichtenštejna, sv.Víta, sv.Václava. Do cílového města Olomouce jsme pokračovali přes úrodnou Hanou.

Třetí den jsme využili vlakové spojení a jeli do Domašova nad Bystřicí, zpět opět pěšky NS Údolím říčky Bystřice, na vyhlídku Malý Rabštýn, pstruží líheň Bělá, břidlicový lom Jívová-jediný činný povrchový lom břidlice v České republice, nachází se na jižním okraji moravských vrstev moravského kulmu. Povrchový způsob umožňuje těžbu velkoformátových desek. Počátky těžby sahají až do ranného středověku. Poté jsme opustili údolí a vystoupali k Fort č.II Radíkov, byl postaven v letech 1871-1876. Stal se tak poslední pevností postavenou na území České republiky. Pevnost vyrostla na nejvyšším vrcholu u Svatého Kopečku. Jednalo se předsunutou obranu proti dělostřelectvu Olomoucké pevnosti, je to unikátní stavba, která byla realizována pouze zde. Svatý Kopeček-bazilika Navštívení Panny Marie. Poutní barokní kostel, který se nachází v areálu premonstrátského proboštství. Byl vybudován v letech 1669-1679 podle projektu Giovanniho Pietra Tencally. Druhá fáze výstavby podle plánu Domenica proběhla v letech 1714-1721, k budově chrámu byla připojena boční křídla, ambit a kaple Panny Marie. V roce byl kostel povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor. Dále jsme pokračovali poutní alejí.

Čtvrtý den jsme navštívili CHKO Litovelské Pomoraví, rekreační lokalitu, konkrétně oblast zatopené pískovny Poděbrady. Večer, jak vždy na závěr všech srazů turistů jsme nemohli chybět na slavnostním zakončení, předání štafety dalším pořadatelům a taneční zábavy. Celková délka našich pěších tras byla okolo 108 km.

Jaroslav Sedlák 

KČT Kotvrdovice