Členové psychologických a intervenčních týmů díky speciálnímu výcviku nabízí lidem důležitou odbornou pomoc. Kromě toho mají i spoustu zkušeností ze svého zaměstnání ve službách Charity po celé České republice. Služba každého týmu v postižených obcích trvá vždy tři dny, po kterých je vystřídá další skupina. Denně uskuteční až patnáct setkání s lidmi v nesmírně obtížné životní situaci. „Většina oslovených měla potřebu mluvit o tom, co prožívali přímo při tornádu, o jejich strachu, o jejich domě, jak dlouho v něm žili, o co přišli, co se podařilo zachránit,“ vysvětlila členka krizového týmu Charity Vladěna Jarůšková z Blanska.

Podle psychologů je právě samotná demolice domu mimořádně náročná situace. Proto se právě na tyto okamžiky zaměřila i odborná péče. „Demolice přijímali špatně hlavně starší lidé, kteří žili v domě desítky let. Někteří starší lidé ztrácí motivaci poničený dům znovu obnovovat, protože jim ubývají psychické i fyzické síly. Obtížné to je ale i pro mladší ročníky, kteří přišli o právě zrekonstruovaný nebo nově postavený dům. Našli se i lidé, kteří zatím neměli odvahu se na svůj dům jít podívat. Těm jsme nabízeli naši pomoc, aby na to nebyli sami,“ doplnila Vladěna Jarůšková.

V sobotu ráno dorazil psychosociální tým z Oblastní charity Blansko ke staršímu manželskému páru s pejskem. Lidé seděli na pohovce před domem, který právě mizel při demolici. Manželé nyní bydlí na ubytovně a své věci mají uložené u známých nebo v místní škole, kde paní ještě před nedávnem pracovala. Synové spí v garáži. „Před pár dny jsem šla do důchodu, měla jsem na léto naplánovanou velkou oslavu. Z oslavy ale zbyly jen objednané zákusky, které nám minulý týden dovezli zadarmo z cukrárny. Rozdala jsem je sousedům a brigádníkům,“ vypráví starší žena.

V demolovaném domě žili manželé s dvěma mladšími syny, andulkami, kočkami a pejskem. „Zvířata skončila v útulku, nechali jsme si jen pejska. Přes noc zůstává v kleci po andulkách, protože na ubytovně být nesmí,“ hladí paní malého křížence. Stejně jako u dalších lidí po tornádu, je pejsek i u těchto manželů důležité pojítko s domovem.

Psychologové si vyslechli příběh manželů postižených přírodní katastrofou. Pomohli jim zklidnit celou situaci a sdíleli s nimi náročné chvíle. Navíc ověřili i informace o finanční podpoře z Charity. Na psychosociální podporu se lidé mohou v případě potřeby vždy obrátit.

Simona Císařová