Prvomájové pochody ve Strážnici organizovalo vedení města a strážnický národní podnik Šohaj, který zaměstnával přes tisíc lidí. V průvodu šli lidé, co pracovali v závodech - dnes bychom řekli, ve firmách. Sportovci, mezi kterými nechyběli fotbalisté, stolní tenisté, volejbalisté i ženy, které cvičily gymnastiku, tito všichni byli pod hlavičkou tělovýchovné jednoty Jiskra.  Důležitou součástí oslav byla organizace Svazarm, která zahrnovala auto - moto kluby, střelce, modeláře a další zájmové kluby, některé z nich pracovaly právě i pod hlavičkou Šohaje a pořádaly například střelecké a sokolské závody, které předcházely dnešnímu biatlonu. 

V čele prvomájového průvodu šli představitelé města a vedení národního podniku Šohaj Průvod šel městem a zastavil na náměstí Svobody. Kulturní program zajišťovalo město, národní podnik Šohaj a společenské organizace Národní fronty. Například ženy v rámci tělovýchovné jednoty Jiskra předváděly gymnastiku. Poté následovala oficiální část zahájená československou státní hymnou a Písní práce. Nakonec zazněly proslovy předsedy městského národního výboru a ředitele národního podniku Šohaj a lidé se rozešli. Součástí oslav byly stánky a cukrová vata.

Velikonoce na Slovácku, takový byl program akce ,,Fašanky, fašanky, Velká noc ide".
Chlapci proháněli děvčata s pomlázkou. Strážnický Skanzen patřil Velikonocům

Důležitou součástí prvomájových oslav byly alegorické vozy tabákové firmy Prefa.

Walter Bartoš

Město Strážnice

Jak vzpomínáte na prvomájové oslavy vy? Své fotografie a vzpomínky zasílejte na redakční e-mail. Rádi je zveřejníme.