Hastrman hlídá vodu z podzemí a vodní netvor zase tu shora. Za nemocnici, kde rostou rákosová pole. Jednotlivé klasy čechral mírný větřík, který s nimi povíval v paprscích slunce. Oteplení bylo viditelné i na okolních kopcích, kde se sníh krčil jen ve stinných pásmech. Jen na Vysočině se ještě bělal v paprscích zapadajícího slunce. Aby pacienti neprchali z nemocnice zadem, hlídal je rezavý ostnatý drát, který asi ještě pamatuje časy budování nemocnice. Kdo by tudy prchl, tak by se jistě brzy vrátil s příznaky tetanu. A na závěr mi zapózovaly dvě hrdličky.