Život v kostce:,, Ani se nenadějeme a nebudeme na konci základní školy, ale na konci střední školy. Budeme dospělí. Místo kapesného nás bude čekat skutečný plat, první kreditka a první výhodná půjčka s 5% úrokem, v létě zasloužená dovolená na splátky… Mnoho životních plánů, představ a snů. Některé naplnit dokážeme, protože budeme vytrvalí, vše si naplánujeme a taky budeme mít trochu štěstí. Mnohé sny se nám ale naplnit nepodaří. Zhroutíme se, nebo se oklepeme a budeme se dál snažit žít šťastný život?“

Program Život v kostce vznikl v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, který je spolufinancován Evropskou unií. Cena programu na jednoho žáka je cca 1 500 Kč. Žáci jej absolvovali zdarma díky podpoře MAS Moravský kras.

Cílem pětidenního programu přímo ve škole byl rozvoj podnikavých kompetencí žáků, to znamená schopností vidět kolem sebe příležitosti a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Program byl rozdělen do několika bloků (jednotlivých programů), každý z nich se potom věnoval jiné klíčové oblasti podnikavosti, jako  například finanční gramotnost, udržitelný rozvoj, strategické a kritické myšlení a další „měkké kompetence“. V těchto blocích žáci zažili samostatné plánování a rozhodování, hraní rolí, simulace, práci v týmu, diskuze, kreativní aktivity a podobně.

Při hraní takzavných Měkkých dovedností žáci spolupracovali, komunikovali a poznávali sami sebe. Měkké dovednosti jsou základem dnešního světa. Spolu s kritickým myšlením a využitím příležitostí jsou pilířem podnikavosti a úspěchu v pracovním procesu každého člověka.

Zavítali k nám i lektoři z LIPKY; enviromentální pohled na svět nemohl chybět ani v tomto programu. Kyblík s vodou představoval jaderný odpad. Úkolem žáků bylo pomocí lan jej bezpečně zlikvidovat, to znamená dostat mimo vytyčený kruh. Zručnost, logika a strategie se tentokrát opravdu hodily. Komunikace a spolupráce taktéž.

Další složkou programu byla neverbální komunikace beze slov a zraku. Neverbální komunikace robotů byla těžkou zkouškou, ale splněno "beze ztrát".

Poučili jsme se také o každodenních rituálech. Rituály nám během distanční výuky mnohým chyběly. Patří do našich životů, a proto na ně nezapomínejme. Jsou fajn a vnáší do života řád.

Jeden den jsme také strávili v počítačové učebně - bez znalostí a informací to prostě nejde, učit se musíme. Nejlépe na praktických příkladech ze života.

Milé překvapení a zpestření zažili deváťáci hned druhého dne projektu - navštívil nás pan Michal Polák, bývalý třídní učitel třídy 9. A, který si se svými bývalými žáky přišel popovídat.

Zažili jsme i párty, a to ne kdejakou! Ale ZERO WASTE PARTY! Neuvěřitelná show v podání úžasné party 9. B pod vedením lektorky Silvie Neslušanové (Sissy). Opravdu si to užívali a nadchli publikum. Umět si ze sebe udělat legraci a nebrat se moc vážně je velmi užitečná dovednost. Kombinace informací k redukci odpadů a měkkých dovedností sklidila velký potlesk.

To, jak vnímáme sami sebe, promítáme často do vnímání svého okolí. Zvířata a jejich vlastnosti nám poskytly smysluplnou sebereflexi v závěru programu.

Přišlo vám, že žáci 9. A byli poněkud unavená? Nedivte se, spali ve škole a sledovali zprávy o tornádu, které ve čtvrtek 24. 6. zasáhlo jižní Moravu. I v Rájci bouřka nebyla vůbec poklidná.

Alena Svobodová