Jakubovo jezero

Cestou na Skalní Mlýn podél říčky Punkvy dojdete k Jakubovu jezeru. Není tomu tak dávno, kdy dal hrabě Salm postavit továrnu (dnešní ČKD Blansko).

Výstava Kreslené pověsti Moravského krasu se přesunula z Muzea Blanenska do Domu přírody Moravského krasu, kde bude až do konce června.
Pověsti z Moravského krasu. Nepoctivost stála sloupského mlynáře život i duši

Rozvojem průmyslu se neobydlená místa stále více zalidňovala, tehdejší malé vísky se vysidlovaly a lidé odcházeli za prací do větších měst. Bylo tomu tak i v případě rozvíjejícího se Blanska. Začaly se stavět hutě a bylo zapotřebí více zaměstnanců i nových technologií. Místo ruční práce se zaváděly stále větší a výkonnější stroje. Silou, která stroje rozpohybuje, se měla stát voda.  Kolem továrny sice tekla Punkva, ale její průtok průmyslovému využití nedostačoval.

Perokresby a povídky  Arnošta Bechra z Ráječka na Blanensku.
Pověsti z Moravského krasu časem zaváté: Blansko ovládali lotři. Došli trestu

Hrabě se proto rozhodl zbudovat za továrnou nádrž. Voda se zde měla zadržovat, dokud jí nebude dostatek, aby se mohla pustit korytem k továrně.A tak se hned vedle hráze začala stavět mohutná koryta, která jsou vidět ještě dnes. Tímto korytem se voda pouštěla na různé buchary, hamry, kola a další soukolí.

A kde se vzalo jméno Jakubovo jezero? Do Blanska byl přijat jako ředitel inženýr Jakub Karásek. Právě ten prosadil výstavbu jezera a kaskády u železáren. Původně se jezeru říkalo přehrada, zaměstnanci však vymysleli přezdívku Jakubovo jezero. Ta se ujala a používá se dodnes.

Krkatá bába je přírodní památka jižně od obce Lubě.
Pověsti z Moravského krasu. Skála Krkanka dostala název podle děsivé události

Dnes už se voda k průmyslovým účelům nevyužívá, vybudovaným korytem už neteče. Ale dochovaná stavba nám tyto časy připomíná. Při dnešních dobách sucha možná tato malá přehrada své využití najde znovu.Děkujeme Vám za ni pane Jakube, i Vám pane hrabě!

Arnošt Bechr

Kreslené pověsti z Moravského krasu