Uprostřed hlubokého údolí obklopeného temnými lesy a neproniknutelnými bažinami leželo městečko Blansko.


Před třicetiletou válkou zemí zmítaly nepokoje. V místech Starého Blanska, na svahu pod Hořicemi stála tvrz, kolem níž se krčilo několik domků a malý hřbitov. A jak šel čas, lidé začali budovat svá obydlí také za řekou Svitavou. Panství a půdu zde dostal od krále českého i bývalý voják Jakub z Kubštejna. Nechal postavit tvrz, která stála na místě nynějšího zámku. Dal práci lidem, kteří zde postavili své příbytky, a Blansko se začalo dále rozšiřovat. Kromě příbytků postavili také radnici, rynek a do města se přistěhovali řemeslníci.

Výstava Kreslené pověsti Moravského krasu se přesunula z Muzea Blanenska do Domu přírody Moravského krasu, kde bude až do konce června.
Pověsti z Moravského krasu. Nepoctivost stála sloupského mlynáře život i duši

Pánovi ze Starého Blanska to ovšem nebylo po vůli, a začal kout pikle proti novému sousedovi panu Jakubovi. Jakub z Kubštejna zveleboval své panství, staral se o hluboké lesy plné zvěře a dřeva, o pole a luka, a hlavně o blaho svých poddaných. A tak se žilo a pracovalo k plné spokojenosti všech. Pánovi ze Starého Blanska to ovšem nebylo po vůli, a začal na Jakuba kout pikle. Začalo to malými krádežemi na rynku, kterými byl pomalu a postupně zaséván zmatek a nejistota do řad občanů. Obyvatelé Starého Blanska se na novém území pohybovali jen zřídka, aby na ně nepadlo pražádné obvinění. A tak mezi lidmi na obou březích Svitavy začala vznikat nevraživost. Zanedlouho loupeživého řádění začalo přibývat a přidalo se k němu i noční přepadávání lidí spřízněných s panem Jakubem. A tak starý harcovník a voják nachystal léčku. Nastrčil volavku a jeho stráže se schovaly v okolních domcích kolem rynku. Nastrčený mistr obuvnictví chodil nocí sem a tam, když tu jej napadli tři maskovaní ničemníci. Chystali se nebohého muže ztlouct a obrat. Ale jakmile se napřáhli k první ráně, všichni strážní se na ně vrhli, svázali je provazy a dovedli k panu Jakubovi. Ten brzy zjistil, odkud vítr vane, a spolu s dráby přišel na Staré Blansko k pánovi tohoto území. Rada moudrých vynesla rychlý rozsudek. Viníky vsadili do vězení a pána ze Starého Blanska vyhnali z kraje. Ustanovili nového majitele a Staré i Nové Blansko se spojilo v jedno městečko. Nastolil se pořádek, pevná pravidla a obec začala vzkvétat.

Velikonoční dílničky měly podpořit manuální zručnost dětí, kreativitu a radost z tvoření.
Proutí, chmýří, barvičky a fantazie. Velikonočnímu tvoření kraloval šicí stroj

Zdali se tohle stalo, kdo ví. Ať se jmenoval pán z Blanska jakkoliv, čas vše zavál a šel svým neúprosným časem do dnešních dnů. Mějme na paměti dobrá pravidla a řiďme se jimi, pak nám bude dobře jako lidem dobré vůle.

Arnošt Bechr