Celkem bylo do potoků Palava v Blansku, Sloupečníku v Blansku, Ráječkovského potoku v Ráječku a Holešínky v Doubravici nad Svitavou vysazeno celkem dvaceti tisíc pstruhů. Ve dvou uplynulých letech rybáře v Blansku postihlo, tak jako ostatní, sucho, takže potoky, kde jindy se odlovilo i několik stovek pstruhů, byly nyní téměř bez života.

A aby toho nebylo málo, do života spolku zasáhly virová opatření. „Naštěstí obhospodařování rybochovných potoků a rybochovných zařízení padají do výjimky ze zákazů, ale i přes to jsme se snažili udělat skupinu vždy jen po dvou a ještě z rodinných příslušníků, abychom se vyhnuli zbytečnému kontaktu s ostatními lidmi“ sdělil předseda spolku Martin Sklář.

A co malí pstruzi, jak dlouho porostou a kam potom budou vysazeni? Na tuto otázku odpověděl hospodář spolku Miroslav Odehnal „Pstruhy lovíme z pravidla ve dvouletých cyklech, a pokud bude aspoň trochu vody v potocích a vyhnou se jim rybožraví predátoři, tak opravdu porostou, takže teď vše záleží jen na přírodě a taky na troše toho štěstí a po dvou letech budou odloveni a potom vypuštěny do řeky Svitavy od Doubravice nad Svitavou až po Klamovku v Blansku, každoročně do tohoto úseku řeky vysazujeme osmnáct set kusů pstruha potočního,“ uvedl hospodář.

Martin Sklář