Do malebného prostředí blanenského statku Samsara od 18. – 22. července dorazilo bezmála šest desítek odborníků z řad poskytovatelů sociálních služeb napříč Českem. Všechny je spojuje téma včasné péče a členství v Platformě pro včasnou péči. Včasnou péčí se rozumí práce s dětmi od narození do osmi let a jejich rodinami ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Jde například o přípravu dětí na docházku do školky či školy v předškolních klubech, podporu rodičů při výchově a rozvoji jejich dětí, pomoc s komunikací se školami a jinými institucemi. Organizátorem akce byla právě Platforma pro včasnou péči, která vznikla v roce 2020. Celým týdnem účastníky Letní školy provázel pedagog a kouč Štěpán Schwarc.

Státní zámek Rájec nad Svitavou ve spolupráci se Státními zámky Jaroměřice nad Rokytnou a Náměšť nad Oslavou si pro návštěvníky připravili letní výstavu s názvem ,,Když salonem zněla hudba".
Nakoukněte do hudebního pokoje rájeckého zámku. Uvidíte staré hudební nástroje

V současnosti žijí desítky tisíc dětí v podmínkách, které brání jejich zdravému vývoji a vzdělávání. Jde o děti, které pochází z extrémně chudých rodin, sociálně vyloučených lokalit, ubytoven či azylových domů. Často se jim nedostává základní zdravotní péče a nemají dostatek podnětů, aby se mohly rozvíjet. To se negativně podepisuje na celém jejich dalším životě. „Nejrůznější studie ukazují, že nejefektivnějším řešením je těmto dětem a jejich rodinám poskytnout včasnou péči. Včasná péče redukuje rizika nezaměstnanosti, kriminality a zlepšuje tak i vyhlídky dětí do budoucna. Navíc za každou jednu korunu investovanou do včasné péče, se státu vrátí 3 až 4 koruny. Proto jsme již podruhé uspořádali Letní školu Platformy pro včasnou péči, abychom společně sdíleli zkušenosti s tím, jak včasnou péči aplikují do praxe poskytovatelé sociálních služeb napříč Českem. Jinak totiž pracují například v Aši a jinak v Ostravě,“ popsala účel setkání Kateřina Sirotková koordinátorka Platformy pro včasnou péči. 

Příklad dobré praxe a mezioborové spolupráce na Mostecku tak do Blanska přijeli představit Tereza Svačinová, manažerka projektu Signály a Karel Straka koordinátor regionální platformy projektu Signály, který realizuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). V rámci projektu vytvořil expertní tým ve spolupráci s ministerstvy kartu identifikace ohroženého dítěte, tzv. kartu KID. „Ta slouží klíčovým profesionálům, ať už se jedná o policisty, učitele, lékaře nebo sociální pracovníky, k identifikaci ohroženého dítěte,“ vysvětlila na Letní škole Tereza Svačinová. O praktickém využití karty KID hovořila Šárka Procházková, ředitelka šesti mateřských škol v Mostě, z nichž dvě jsou ve vyloučených lokalitách. „Karta KID nám pomohla v případě ohrožení dítěte sladit postupy napříč obory. Často se nám totiž stávalo, že ani učitelky v mateřské škole nedokázaly rozpoznat, kdy už se jedná o ohrožené dítě. Karta nám vše zpřehlednila a vnímáme ji jako velký počin a pomoc při naší práci v programu včasné péče,“ zaznělo z jejich úst.

Blanenská přehrada v roce 1985.
Dav v gumových čepicích spěchal do vody, aneb vodní radovánky v dobách minulých

Se svými zkušenostmi s inkluzivním vzděláváním účastníky seznámila také ředitelka Mateřské školy Špálova z Ostravy Jarmila Karnovská, kde se jim osvědčila práce s romskými asistenty. Na Letní školu dorazila také Irena Borkovcová z České školní inspekce (ČŠI), která ocenila možnost potkat se s pracovníky ze sociální sféry. „Díky tomuto setkání jsem získala vhled a doplnila jsem si informace o zkušenosti lidí z terénu k datům, která ČŠI sbírá a sleduje,“ doplnila Irena Borkovcová.

O komunitní práci hovořil Miroslav Klempár z organizace Awen Amenca a kolegové z Khamoro o.p.s. „Když vidíme někde určitou potřebu, je důležité se zastavit a nejít na místo s hotovým řešením a financemi, ale jít přímo za lidmi a zapojit je do řešení. Tím vzniká přirozeně spoluvlastnictví a zájem.“

Během celého týdne Letní školy probíhaly workshopy zaměřené na nejrůznější témata. Za pomoci facilitátorů Lukáše Rumleny z Centra dohody tak účastníci nacházeli inovativní myšlenky a nápady související s tématem včasné péče. Radoslav Pittner z organizace Ashoka zase hovořil o sociálním inovátorství a systémových změnách. I díky těmto workshopům se účastníci mohli navzájem obohatit a zkvalitnit tak svou práci, aby bylo možné v budoucnu dosahovat trvalých změn v systému služeb pro rodiny a děti.


O Platformě pro včasnou péči:

Platforma pro včasnou péči je neformální spojení organizací z České republiky, které se v různé míře věnují včasné péči. Platforma vznikla v lednu 2020 jako výsledek dlouholetého postupného síťování. Platformu finančně podporují tři nadace: - Nadace Albatros, Nadace České spořitelny a Nadace OSF. Cílem Platformy je propojení těch, kteří se tématu včasné péče věnují a je otevřena i dalším spolupracujícím odborníkům, institucím a donorům. V současnosti má 49 členů.

Vlasta Holéciová

Platforma pro včasnou péči

Terezie Šichová ve Sklárně Pačínek. Její návrh "Okounek modrokřídlý" se stal vítězným pro Jihomoravský kraj.
Žákyně opatovické zušky uspěla ve sklářské soutěži se skleněným okounkem