V roce 1998 naši obec navštívili i Tři králové z daleka  – z Jedovnic – společně s jedovnickou Bivojankou. Asi od roku 1999 se ke koledování  přidali takéministranti a Lipovcem tak procházeli od domu k domu po více dní dvě skupiny třech králů – rodina Zouharova a ministranti. Vykoledované peníze od našich spoluobčanů darovali na místní kostel. Od roku 2001, kdy se začala konat první celorepubliková Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity České republiky, se vykoledované peníze darovaly jak na kostel, tak na Charitu.

 V roce 2008 kompletně převzal Tříkrálovou sbírku pro Charitu po naší obci Skautský oddíl Lipovec a koledoval až do loňska. Začínali jsme chodit v pěti skupinkách, poslední roky se sešlo asi deset skupinek, což bylo kolem třiceti králů. Z počátku jsme nosili nazdobené papírové koruny, které jsme si vyrobili na skautských schůzkách. Ty nám ovšem vlivem počasí nevydržely, a tak jsme díky dotaci od obce Lipovec nakoupili zlaté plastové, které již nosíváme každoročně.  V roce 2019 jsme se dokonce zúčastnili živého natáčení a přenosu Tříkrálového koncertu z brněnského divadla. Byl to pro nás všechny úžasný zážitek.

Letos, kvůli epidemiologické situaci, jsme nemohli koledovat od domu k domu. Alespoň jsme tedy s žáky druhého oddělení školní družiny vyrazili obcí od Základní školy Lipovec ke kostelu a zpět. A to s kytarou, v královském obleku, s vlastnoručně vyrobenou a nazdobenou korunou na hlavě a zářící kometou před námi. Žádný černý vzadu nestál, protože všichni  žáci chtěli být načerněni. Ke komu jsme se šli poklonit? Přece Ježíškovi. K „našemu vyrobenému“ za oknem školní družiny a k tomu, který leží v betlémě v našem místním kostele. Po cestě zasněženou obcí za námi vlály královské pláště, lidé se za námi otáčeli či dokonce se ze zvyku z dřívějších let vyptávali, jestli mohou přispět do pokladničky (kterou jsme samozřejmě neměli). Věřím, že přispějí v místních prodejnách COOP či jinou cestou. Vykoledovali jsme ovšem úsměvy na tvářích kolemjdoucích. Budeme se těšit na příští rok, snad bude situace lepší, věřím v to.

Bohumila Ševčíková,

za všechny lipovecké tříkrálové koledníky