„Sešli jsme se zde proto, abychom uctili památku těch, kteří už nejsou mezi námi a zavzpomínali na vše krásné, co jsme společně prožili. Až ve vzpomínkách nám toto zastavení umožní vidět to, jací naši prarodiče, rodiče, ale někdy i naše děti, naši známí byli, a jaké poselství či hodnoty nám po sobě zanechali. To je hlavním smyslem dušičkových svátků,“ prohlásil Jiří Crha.

Poté patřilo slovo jáhnovi Oldřichu Němcovi z farnosti svatého Martina, jenž promluvil o tématu strachu, protkávajícím současnou dobu. Vyzval všechny přítomné k tomu, aby se tomuto strachu nepoddávali a naopak se soustředili na pěstování osobních vztahů k blízkým lidem: „To je to jediné, co si s sebou odneseme do hrobu – vztah k Bohu a vztahy k druhým lidem. Záleží tedy jen na nás, jak budeme žít a jak bohatí skrze vztahy budeme z tohoto světa odcházet.“

Na závěr promluvil farář Církve československé husitské Martin Kopecký. Pronesl modlitbu a poděkoval za všechno dobré, co jsme přijali skrze ty, kteří už s námi nejsou. Zároveň vyzval ke společné modlitbě všechny přítomné.

Vzpomínkovou akcí provázela Dechová hudba Blansko, jejíž kapelník Arnošt Hlaváček pro tuto příležitost vybral několik smutečních chorálů. Závěrečné položení věnce za Komisi pro občanské záležitosti doprovodil smuteční pochod. O hudební doprovod se Dechová hudba Blansko dělila s chrámovým sborem Martini band, v jehož podání zaznělo několik žalmů.

 
Leona Voráčová