Jednak došlo k upřesnění některých hráčských pravidel, pojištění hráčů a do dnešního dne už je u nás celkem 63 sportovních sdružení. Nejsilnější klub je ve Vrchlabí a má přes 60 hráčů. U nás v Adamově je ve spolku nyní registrováno 21 hráčů. Máme vybudovány celkem čtyři hřiště u řeky Svitavy díky pomoci a pochopení města Adamova i sponzorů. Takže současně může hrát 24 hráčů. Horší je to v zimě, kde nám slouží jen jedno hřiště pro 6 hráčů v městském klubu mládeže, ale i to je řešitelné. I tak je to skvělé protože tím máme ideální podmínky pro tréning po celý rok. Bohužel v posledních letech nemáme žádné mladé hráče i když pořádáme každoročně turnaje pro všechny děti ze školy Ronovská. Je pravdou, že se v pétanque nejedná o akční sport, které spíše mládež preferuje. Právě u nás se ale dá naučit částečnému sebeovládání.

Co nám všem ale v poslední době ubývá, to jsou vhodné lokality s pískovým povrchem. Často jsou stávající hřiště ve městech nahrazovány umělým trávníkem ,který je pro nás nevyhovující Je docela možné, že v brzké době budeme soutěžně provozovat tuto hru na hřišti za školou na ul. Ronovská. Tato lokalita nabízí ideální podmínky, chybí snad jen více parkovacích míst pro cizí účastníky turnajů. Tak jako v minulých letech i letos jsou zváni na naše turnaje u řeky Svitavy i občané města Adamova. Mohou si zahrát pétanque s námi, pokud mají svoje sportovní nářadí, případně jim můžeme i koule zapůjčit. Na letošní rok je plánováno opět 10 turnajů, které jsou současně takzvaně OPEN.To znamená, že jsou přístupné i neregistrovaným hráčům. Takže neváhejte, sledujte kalendář akcí v Adamovském zpravodaji, nebo si rovnou poznačte termíny těchto soutěží: 14.6. / 28.6. / 12.7. / 26.7. /9.8. /23.8. / 13.9. / a 20. 9. 2020. Naše aktivity si můžete prohlédnout na webu http://fenyx-petanque.cz.

Jiří Hromek