Program letošních hodů začne už ve čtvrtek hodovým občerstvením u hasičské zbrojnice. Ve stejný čas v pátek tam začne Makrelový večer. K dobré chuti a náladě zahraje Styl z Petrovic. V sobotu v devět večer začne v areálu kulturního domu venkovní hodová zábava, hrát bude kapela Exploze. V neděli v devět ráno začne v kostele hodová mše svatá, po ní bude opět hodové občerstvení u hasičky.  Program pak uzavře ve tři hodiny odpoledne dechova Bivojanka a Tetiny z Jedevnic. Zahrají a zazpívají před hasičkou. (red)