Průvodu vévodili stárci v kyjovských krojích, velmi zajímaví byli vlk, Karkulka, abatyše ale také rodinka šnečků. Ti si pochutnávali na připravených laskominách, a protože jim zachutnali napečení šnečci, tak se označovali za kanibaly. Večer oslava pokračovala pochovávání basy s promítáním minulých ostatků.