Byť v ranních hodinách počasí spíš nasvědčovalo tomu, že akce bude muset být odložena, kolem desáté déšť ustal a v poledne se mohlo začít s přípravami na dlouho plánovanou událost.

Spolek Okras si pro děti připravil v okolí Alexandrovy rozhledny čtyři zastavení se soutěžními otázkami. Po absolvování stezky a správném zodpovězení otázek si děti vyzvedávaly odměny u rozhledny.

Kromě těchto čtyř zastavení si své stanoviště na místě připravil Městský klub mládeže Adamov, který děti potrénoval ve stopování zvěře. Nejenom děti si také mohly vyzkoušet k jakému zvířeti se vyrovná jejich skok do dálky.

Poslední stanoviště obsadila paní Smítalová, která děti prověřila ve znalostech třídění odpadu. Odměnou jim byla malá sladkost z „kouzelné popelnice“.

Kromě výše zmíněných stanovišť bylo po trase stezky rozmístěno deset letáků, které zájemce seznamovaly s pověstmi z Adamovska. Také kolem cest bylo poschováváno na dvě desítky malovaných kamínků s motivem rozhledny, jejímiž autorkami byly Eva Adlerová a Naděžda Malá.

Na samotné rozhledně byla umístěna galerie obrázků od loňských prvňáčků ze ZŠ Ronovská. Ty zde byly ponechány i po skončení akce. Nahoře na ochozu se mohli návštěvníci přesvědčit, že při dosažení ideálních podmínek lze z rozhledny vidět také Alpy. Protože tomu pro tentokrát nedovolilo počasí, byl zážitek zprostředkován fotografií od Tomáše Marka.

I přes nepříznivé dopolední počasí dorazilo na padesátku dětí, které se zapojily do soutěžení. Společně s dospělými pak tvořila návštěvnost rozhledny v době konání akce odhadem něco kolem 130 osob.

Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se zapojili do pořádání akce – klukům z Technické služby Adamov a jejich vedoucímu Janu Lazarovi, kteří se o rozhlednu v průběhu sezony starají, Renatě Smítalové, Evě Adlerové, Martinu Provazníkovi, Radku Habáňovi a Vítku Pernicovi z MKM, Michalu a Lence Juříčkovým z OKRASu, Vladimíru Bílému a předsedovi turistického oddílu Spartaku Adamov Antonínu Procházkovi.

Dále bych rád poděkoval sponzorům akce, kteří darovali propagační předměty pro děti. Jsou jimi Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, obec Babice nad Svitavou, TIC Blanka, Technické muzeum Brno a další.

Doufám, že se akce všem zúčastněným líbila a zase někdy se u rozhledny sejdeme.

Lukáš Malý

Kulturně-informační komise