Již před deseti lety byla vyměněna okna a fasáda prošla zateplením a barevnou proměnou. Rekonstrukce se dočkal i školní bazén, který poskytuje výuku plavání i pro okolní školy a školky a další subjekty. Také letitá tělocvična prošla modernizací a rozzářila se nejen novým povrchem, ale také svým zázemím šaten a sociálních zařízení. Jako bonus se v ní nachází lezecká stěna.

Velkou proměnou prošla i sociální zařízení na 1. stupni, v následujícím roce se bude pokračovat díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky také na 2. stupni.

Na Festivalu 3+1  se představil i Klub moravských fotografů.
Vernisáž Klubu moravských fotografů zpestřila program letovického Festivalu 3+1

Ministerstva pro místní rozvoj České republikyvypsalo i dotační titul k rekonstrukci sportoviště, které si po všech letech zaslouží nový povrch, stále má původní škvárový, který již naprosto nedostačoval. Tato rekonstrukce probíhá nyní o prázdninách, v novém školním roce 2021/2022 si na něm děti již zasportují.

Nejviditelnější změny najdete uvnitř školy – naprosto nové učebny, které se modernizovaly díky dotačnímu titulu z programu IROP. Rekonstruovaly se učebny přírodopisu, fyziky a chemie, laboratoře fyziky a chemie, cvičná kuchyňka pro výuku vaření a velmi oblíbené kroužky vařeníčka, vznikla nová moderní počítačová učebna. Rekonstrukce se dočkal i školní skleník s učebnou pěstitelských prací, vedle něj se našlo místo na venkovní učebnu. Do nových učeben byla nainstalována i nová technika a zakoupeno mnoho nových pomůcek, které jistě zatraktivní výuku.

Pedagogové se také školí, aby se všemi „vychytávkami“ uměli pracovat. Do toho vstoupila doba koronavirová, se kterou přišla také potřeba vzdělávat se v digitálních technologiích a výukových aplikacích. Učitelé se účastnili řady webinářů, často v odpoledních a večerních hodinách a nezahálí ani v době letních prázdnin. Každoročně se účastní řady letních škol, ze kterých čerpají nové nápady a inovace do vyučovacích hodin. Letos absolvují tradiční Letní školu Občankářů v Praze, letní školy v Linharticích organizované MAS Moravská Třebová, kde se naučí řadu nových metod. Pedagogové vycestují na jazykové a metodické kurzy do Irska i na Maltu v rámci projektu Erasmus+ a na samém konci prázdnin čeká také Letní škola v rámci celostátního projektu Dějepis+, do kterého jsou zapojeny dvě učitelky naší školy, a který spočívá v badatelské výuce dějepisu.

První roční Raveyard Festivalu potěší hlavně příznivce rapu a elektronické hudby.
Raveyard Festival přiveze do Boskovic nálož elektronické hudby a rapu

V rámci modernizace přibyly ve škole také bezbariérové prvky – rampy, WC, schodolez a výtah. Pro případné žáky či zaměstnance se sníženou pohyblivostí je pohyb ve škole už bez problémů. Postupně se také obnovuje vybavení školní družiny, kde se aktivně zapojují i vychovatelky, například výmalbou či dekoracemi. Nové detaily se také objevují po celé škole – nová posezení, barevné sedací kostky, lavičky, nový design vstupního vestibulu se stromem nejúspěšnějších žáků. A stále přibývají nová a nová překvapení.

Modernizace pokračují i v dalších prostorách školy – vedle zmiňované rekonstrukce sportovišť probíhají také práce ve školních dílnách a buduje se nová jazyková učebna. I tento projekt je hrazen z IROP MAS Partnerství venkova.


Koronavirus se také podepsal na výuce. V době uzavření škol se naše škola stala pověřenou, pracovníci školy se starali nejen o své žáky, ale i o děti předškolního věku, pro které bylo nutno přizpůsobit podmínky pro pobyt ve škole – postýlky, hračky, přizpůsobení záchodů a tak dále. Zajišťovaly se také individuální konzultace pro žáky, kteří neměli přístup k internetu nebo měli problém s technikou, či o konzultaci požádali sami nebo jejich rodiče. V různých intervalech se ve škole střídalo za dodržování nařízených podmínek na 50 žáků, další měli možnost i jednorázových konzultací, výukové materiály byly k dispozici k vyzvednutí na vrátnici školy. Po návratu dětí do škol se hlavně řešily výpadky ve výuce, zjišťování toho, co se děti naučily, společné procvičování. V tomto budeme pokračovat i po prázdninách.

Street Jam 2021 nabízí zábavu pro celou rodinu.
Chystejte koloběžky a skateboardy. Blansko ovládnou závody StreetArt Jam

Poslední aktivitou prázdnin budou vzdělávací dny, které po úspěšné premiéře v loňském roce letos opět organizujeme ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republik a Asociací školních sportovních klubů České republiky. Je přichystáno celkem 10 akcí, 5 pro 1. stupeň, 5 pro 2. stupeň. Přihlašování na vzdělávací dny již probíhá na webu školy. Každý den je přichystán atraktivní program – dopoledne je věnováno opakování, procvičování podle tématu a ročníků, odpoledne je laděno sportovně. Vše je pro děti zdarma včetně jídla. Už teď se těšíme na všechny přihlášené.

Základní škola Velké Opatovice se proměňuje v moderní školu, kde se snažíme co nejlépe vzdělávat děti pro jejich budoucí život.

Všechny informace o našich aktivitách najdete na webu školy http://zsvelkeopatovice.cz/ a také na sociálních sítích. Pravidelně přispíváme do místního zpravodaje a dalších médií.

Těšíme se nejen na žáky a jejich rodiče, ale i na návštěvníky při různých příležitostech a akcích.

Markéta Illová