Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli a také našemu fotografovi Jirkovi Baštařovi. Dále kapele Emergency, která po postarala o hudební doprovod v průvodu, také děkujeme Jirkovi a Renatě D. a v neposlední řadě Renatě Simkové za výborné ostatkové koblížky. Děkujeme všem.

ALEŠ KUČERA