Akce startovala již v dopoledních hodinách, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout vystavenou techniku a dozvědět se o ní více informací. Po obědě již proběhlo slavnostní zahájení a přivítání všech sborů a návštěvníků, poté následovaly samotné soutěže parních stříkaček: roztápění kotle, plnění sudu, přesnost a plnění nástřikového terče. Tyto soutěže byly proloženy ukázkami zdejších mladých hasičů. Po splnění všech disciplín následoval zlatý hřeb dne, a to fontána z parních stříkaček.

Zakončením programu bylo vyhodnocení soutěží a vyhlášení nejlepší parní stříkačky, celkovým vítězem se stal sbor ze Svojanova, který se svojí parničkou nejlépe zvládl již zmíněné disciplíny. Celým programem provázela dechová hudba z Jedovnic - Bivojanka. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení všeho druhu, pro děti skákací hrad a malování na obličej. Ve večerních hodinách akce pokračovala se skupinou K-Band. 

Den otevřených dveří zaujal všechny příznivce (nejen) ultralehkého létání.
Ohlédnutí: Práškovací letadlo v akci. Na jeho kousky by koukal i Jožin z Bažin

Přípravy na tuto akci probíhaly již celý rok, akce se měla konat už v minulém roce, ale kvůli koronavirové situaci musela být posunuta až na rok 2021. Jsme rádi, že akce mohla proběhnout za velké účasti návštěvníků a za krásného počasí, akce se vydařila na výbornou!

Letos nás ještě čeká pořádání posledního kola Velké ceny Blanenska v požárním útoku a soutěž dorostenců. 

David Páral

Sbor dobrovolných hasičů Bořitov