Přihlašování bylo spuštěno na konci školního roku pomocí online formuláře, kde si mohli žáci a jejich rodiče vybrat podle věkové kategorie, zájmu a náplně kempu.

Dopoledne se konaly vzdělávací aktivity - třeba angličtina, přijímačkové testy nanečisto, přirodovědné opáčko, odpoledne pak čekaly sportovní akce. Do organizace zasáhlo počasí, musela se volit takzvaná“mokrá varianta”.

Aktivity pro děti z prvního stupně byly například návštěva lanového centra či ekofarmy a půldenní cyklovýlet. Děti z druhého stupně s námi o prázdninách navštívily Moravský kras, Boskovice a  Kunštát. Pro mladší děti bylo připravé i opakování přírodovědy, prvouky či vlastivědy. Druhý stupeň si zkusil přijímačky nanečisto, angličtinu, anebo matematiku.  Nechyběly ani hodiny vaření či počítačů.

Všichni organizátoři se snažili, aby celý den byl pro žáky pestrý, zajímavý, zábavný a hlavně, aby si jej společně všichni užili. Celkem celý kemp absolvovalo přes 80 dětí, o jejich zábavu se staralo 13 učitelů - lektorů: Tereza Petráková, Jana Jandová, Pavla Műllerová, Blanka Műllerová, Petra Koudelková, Marek Řeháček, Jitka Jelínková, David Ševčík, Jitka Budigová, Jana Křepelová, Dana Musilová, Jana Šafářová, Pavlína Rotalová. Všem patří dík a uznání!

Markéta Illová

Základní škola Velké Opatovice

Děkujeme za dnešní příspěvek. Konalo se i ve vašem okolí něco zajímavého? Napište nám o tom na blanensky@denik.cz.