Zabíjačka odjakživa patří k vesnickému koloritu. A vždycky byly vedle samotného zpracování zásob masa na zimu také příležitostí k setkávání. Proto už několik let pořádal náš kulturní, školský a sportovní výbor při zastupitelstvu Cetkovic Obecní zabijačkové hody. Letos zatím jejich pořádání nedovolují epidemická omezení, proto se ohlédneme za těmi loňskými, které jsme pořádali v polovině února. 

     Stejně jako v předchozích letech se výroba samotných zabíjačkových produktů začala již ve středu a trvala až do pozdních pátečních večerních hodin. Ve středu se loupala a krájela cibule, připravovaly rohlíky a škvařilo sádlo. Další den byl ve znamení vaření masa a výroby tlačenky (někde se ji také říká presbuřt). V pátek pak přišla na řadu výroba jelítek a jitrnic.  Výrobky se museli uvařit, což trvalo až do desáté večer. Sobotní prodej jsme posunuli už na dvanáctou hodinu a tak bylo nutné maso v kotlích vařit už od deváté ráno.  V poledne se otevřela okénka na prodej, před kterými se během okamžiku udělala fronta. Mezi koupěchtivými zájemci nechyběli i lidé z blízkého okolí. I při ohlédnutí se sluší poděkovat všem, kdo se na loňské i všech předchozích obecních zabijačkách podíleli. Doufejme, že příště už se zase budeme moci do přípravy a ochutnávání všech zabijačkových dobrot sejít společně!

Petr Horák