SDH Olešná za spolupráce s komunitní farmou Olešná uspořádali akci s názvem „Zakončení prázdnin“. Na akci měly děti zjistit tajemství života na Zemi formou procházení stanovišť, plnění úkolů a doplňování odpovědí na poučné otázky do tajenky.

Součástí dne bylo i poznávání bylin nebo ukázka včelstva. Oblíbené bylo stanoviště u králíků, ale příchozí také zjistili, jak dobře se na farmě daří slepicím. Poučné bylo rozpoznávání stromů podle listů a na řadu přišlo i ochutnávání chleba. Den nám zpříjemňovala ochutnávka domácích sirupů. Vyřešili jsme tím mimo jiné i to, jak ekologicky napojit návštěvníky, aniž bychom museli nakupovat velké množství nápojů v petlahvích a zároveň jsme zapojili místní obyvatele do soutěže.

Nakonec jsme si udělali společný oheň a ti nejodvážnější po setmění prošli stezkou odvahy, jejímž úkolem na konci bylo vysvětlit smysl poznání dne.

Za podporu našich aktivit děkujeme Nadaci Veronica, která nám svou finanční podporou umožňuje snadněji realizovat naše plány. Za pomoc s organizací akce děkujeme SDH Olešná.

LENKA MUSILOVÁ