Místo je to symbolické. Právě díky odhodlání a vytrvalosti bývalého sokolského náčelníka, od jehož narození letos uplynulo 130 let, byla sokolovna v roce 1927 zbudována. František Řepka byl ředitelem místní školy, veřejně činným v obecním a okresním zastupitelstvu, nositelem společenského života v obci. V roce 1941 byl za své aktivity zatčen Gestapem a v únoru 1942 umučen v Osvětimi.

Pozvání na tuto akci přijal starosta župy Krále Jiřího Antonín Rus, senátorka Jaromíra Vítková, krajský zastupitel Michal Doležel a v neposlední řadě také vzácní hosté - vnoučata Františka Řepky Zdeněk Řepka a Naďa Skořepová. Slavnosti se dále zúčastnili zástupci sokolských jednot z Boskovic, Blanska, Jedovnic a z Městečka Trnávka. Desku pak odhalil starosta TJ Sokol Svitávka Josef Vašíček.

Hráči Fenyxu Adamoc se účastnili šampionátu v petanque hráčů nad 55 let.
Adamovští hráči pétnaque bojovali na mistrovství republiky

Po odhalení pamětní desky mohli přítomní zhlédnout vystoupení cvičenců ze Svitávky. Představil se oddíl rodičů s dětmi a oddíl žen. V sále sokolovny byla připravena prezentace historických i soudobých fotografií a videoprojekce ze sletu konaného v Praze v roce 2018. K vidění byla také výstava obrazů s názvem "Příroda tvořená pastelkami" svitávecké rodačky paní Zity Böhmové, rozené Lukešové. Venku malé návštěvníky zavedla menší překážková dráha rovnou do skákacího hradu. Každý si také mohl odnést brožuru o životě Františka Řepky.

Milým překvapením byl audiopozdrav žáka Františka Řepky Josef Dvořáčka, zaslaný ze Švýcarska, kam před lety emigroval. Zavzpomínal v něm nejen na samotného Řepku, ale i na dobu, kterou strávil ve Svitávce jako člen Sokola a na přípravy na všesokolský slet konaný v Praze v roce 1938.

Z šestého kosení holštejnských luk.
Ochránci přírody ze spolku OKRAS o víkendu kosili cenné mokřadní louky

Pěveckého doprovodu celé akce se ujal svitávecký Svatojánský chrámový sbor pod vedením Tomáše Pléhy. Oficiální část programu byla zakončena zpěvem státní hymny. Odpoledne pak pokračovalo stylově v rytmech swingové hudby 30. let v podání Radoslava Štěrby a jeho kapely a ještě dlouho potom se povídalo a vzpomínalo.

MARCELA HOLASOVÁ