Cenné mokřadní louky s výskytem zákonem chráněné orchideje prstnatce májového v nivě Holštejnského potoka severně od malebné obce Holštejn přijelo tentokrát pomoci kosit rekordních 32 lidí. Kromě členů spolku OKRAS a tradičních účastníků to byly i nové tváře z řad studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, příznivci základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka z Bílých Karpat a lektorky z Domu přírody Moravského krasu. Sešli se tak příznivci aktivní ochrany přírody, kteří se pustili do práce s bubnovou sekačkou, křovinořezy, ale také ručními kosami a hráběmi. Díky nadšení, nečekaně vysokému počtu účastníků a jejich nasazení, ale i díky přízni počasí, se vydařilo pokosit největší rozsah luk v historii spolku a práce dokončit již v neděli kolem poledne. Úspěšnou brigádou tak vyvrcholila pětiletá existence spolku OKRAS, kterou právě v těchto dnech spolek oslavil. Pro zájemce bylo jako součást programu připraveno podvečerní koupání v lomu u Helišovy skály u obce Šošůvka. V neděli odpoledne pak proběhla exkurze do přírodní rezervace Bílá voda s botanikem Správy CHKO Moravský kras Zdeňkem Musilem a členy OKRASu.

„Těší nás, že od doby, kdy jsme se o louky začali starat, se zvýšil počet kvetoucích prstnatců ze dvou jedinců až na dnešních přibližně 35. Zároveň nám dělá radost vzrůstající počet zájemců o ruční kosení. Přestože se zatím bez motorových sekaček neobejdeme, kosení kosami je náš dlouhodobý sen. Přáli bychom si, aby zájem o naše akce i nadále vzrůstal, rádi bychom přivítali pomocníky zejména z řad místních obyvatel. Jen pravidelná péče zajistí, že louky nezarostou dřevinami a jejich druhové bohatství včetně prstnatců zůstane na stávající úrovni, nebo se dokonce ještě zvýší“, sdělil předseda spolku Michal Friedl.

Kosení ve stávající podobě by nikdy nebylo možné uskutečnit jak bez osobního nasazení všech účastníků, tak také bez spolupráce s celou řadou osob, organizací a institucí. Zemědělské družstvo ZEMSPOL každoročně odváží posečenou hmotu. Lesy České republiky umožňují uskutečnění celé brigády a také dávají svolení ke vjezdu na lesní cestu Bezčák, podél níž se kosené louky nacházejí. V neposlední řadě je klíčová také podpora Programu Ochrana biodiverzity, který zajišťuje Český svaz ochránců přírody a na kterém spolupracují Ministerstvo životního prostředí, nadace Ivana Dejmala a Lesy České republiky s.p. Se spolkem OKRAS také dlouhodobě spolupracuje Správa CHKO Moravský kras při exkurzích a brigádách. Spolek OKRAS všem vděčí za perfektní spolupráci a pomoc, i cenné rady a zkušenosti.

Tak příští rok v půli prázdnin zase na Holštejně!

Spolek OKRAS