Pokud toužíte po vysvětlení a znalosti hlubších vrstev uměleckých děl nebo bližších detailů k muzeálním kouskům, pak Vás srdečně zveme na 2 komentované prohlídky spojené s odbornými přednáškami. V sobotu 4. 9. přijďte v 15,00 hodin na Komentovanou prohlídku výstavy s kurátory Milanem Mikuláštíkem a Janou Písaříkovou a přednáškou Karel Absolon: objevitel manažer vědec Petra Kostrhúna. Na té se pan Kostrhún věnuje osobnosti Karla Absolona a jeho objevitelské a popularizační činnosti v Moravském krasu.


Další komentovaná prohlídka s kurtátory následuje už v neděli 5. 9. v 15,00 hodin a je doplněná o přednášku přírodovědce Muzea Blanenska Vlastislava Káni na téma současného výzkumu v jeskyních Moravského krasu. Obě akce jsou zdarma.

Andrea Kaňkovská

Galerie města Blanska